Rendementscan

Liquiditeit

De liquiditeit van een onderneming toont aan in welke mate een onderneming in staat is om voldoende kasmiddelen aan te spreken om de kortlopende betalingsverplichtingen na te leven. Een liquiditeitsprobleem ontstaat wanneer de kasinkomsten voortdurend onvoldoende zijn om de kasuitgaven te voldoen. Een goede liquiditeit draagt bij aan de nachtrust van ondernemers. Liquiditeitsproblemen zorgen namelijk vaak voor stress, onrust en problemen.

Personeelsrendement

Binnen veel ondernemingen zijn de loonkosten vrijwel altijd één van de grootste kostenposten binnen de gehele organisatie. Als ondernemer investeert u in de opleiding en de ontwikkeling van uw mensen. Dergelijke investeringen kosten geld, waarbij het belangrijk is dat deze zich na verloop van tijd terugbetalen. Het opvolgen van het personeelsrendement binnen uw onderneming is dan ook van cruciaal belang om na te gaan of uw investeringen renderen.

Rendabiliteit

De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van uw onderneming. Als onderneming is het behalen van een voldoende rentabiliteit vaak één van de belangrijkste ondernemingsdoelstellingen. Immers zal een onderneming met een negatieve winstgevendheid niet in staat zijn om te overleven. Verder is een goede rentabiliteit ook noodzakelijk om te kunnen groeien. Vermogensverschaffers zoals banken en aandeelhouders vinden het namelijk een heel belangrijke ratio. Immers hoe rendabeler een onderneming is, hoe rendabeler hun investering kan worden omdat het risico afneemt.

Waardebepalende factoren

‘Hoeveel is mijn onderneming waard?’ ‘Welke factoren spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de waarde?’ ‘Hoe kan ik de waarde van mijn onderneming laten stijgen?’ Het zijn vragen waar elke ondernemer ooit wel eens mee wordt geconfronteerd. Met behulp van de rendementscan geven wij u inzicht in de factoren die de waarde van uw onderneming bepalen.