Juridisch Advies

Een passend juridisch advies dient steeds gegeven te worden vanuit een bedrijfseconomische noodzaak.  Dit houdt in dat wij als CPJ Accountants steeds op zoek zullen gaan naar de oplossing waar u als cliënt het meest baat bij zult hebben.  Wij zullen u dit kunnen bieden gezien wij de boekhoudkundige en fiscale achtergrond meteen bij de hand hebben en deze dan ook kunnen aanwenden in de adviesverlening.

Vermits een onderneming veelvuldig te maken krijgt met verschillende types van overeenkomsten is een passend juridisch advies of nazicht dan ook een essentieel element om hierin zo weinig mogelijk risico te lopen.

Op dit vlak begeleiden wij u als cliënt dan ook bij de opmaak of het nazicht van oprichtingsaktes, overnamecontracten, huurcontracten, …