Fiscaliteit

Als accountantskantoor is het onze bedoeling op te treden als adviseur op gebied van fiscale zaken. Een goed fiscaal advies betaalt zich namelijk steeds vanzelf terug. Door de kennis van uw accountancydossier kunnen wij u nog grondiger adviseren, wat ervoor zal zorgen dat het verstrekte advies zeer dicht zal aanleunen bij datgene waar u nood aan heeft. Op die manier proberen wij ervoor te zorgen dat u de gewenste plannen kunt realiseren tegen een zo laag mogelijke fiscale druk.

Naast het correct toepassen van de fiscale regelgevingen en het vervullen van de nodige fiscale formaliteiten, treden wij onze cliënten uiteraard ook bij in de administratieve fase wanneer er een geschil is met de fiscale overheden.

U kunt bij CPJ Accountants terecht voor advies omtrent directe belastingen, BTW, successierechten, registratierechten, … Uiteraard laten wij ons ook bij complexere situaties bijstaan door deskundigen in de betrokken materie, zodat u als cliënt steeds het gepaste antwoord van CPJ Accountants kan verwachten.