Coene, Puype en Jonckheere Accountants

CPJ Accountants heeft een stevige en gefundeerde visie op haar rol als advieskantoor. Wij menen dat u als ondernemer enkel met een efficiënte bedrijfsstructuur flexibel kunt inspelen op veranderingen. Een gezond financieel beleid, een stevige boekhoudkundige organisatie en een sterke administratieve structuur zijn noodzakelijk voor hedendaagse ondernemingen.

CPJ Accountants stelt zich als doel om u te helpen bij het uitbouwen van een stevige ondernemingsstructuur die klaar is voor de vragen van vandaag en de plannen van morgen. Zo hebt u niet alleen de handen vrij voor de core business van uw onderneming, maar komt er ook ruimte, inzicht en tijd om écht te ondernemen. Wij willen immers de boekhouding van uw bedrijf zodanig organiseren dat die niet enkel vanuit administratief en fiscaal oogpunt in orde is, maar dat ze ook een beleidsinstrument én informatiebron wordt voor uw plannen.

Samen met u zoeken wij graag naar de juiste beleidslijnen. Op basis van grondige analyses en met heldere adviezen willen wij u helpen om alle kansen optimaal te benutten zonder het resultaat van uw jarenlange inzet in gevaar te brengen. Op die manier zijn wij ervan overtuigd dat CPJ Accountants een meerwaarde zal betekenen voor uw onderneming.
Kortom, wij vertalen uw werk in cijfers!